Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Tarihçe

Giriş

 

 
 
23 Nisan 1920 tarihinde açılan ilk Büyük Millet Meclisinde, sivil ve resmi olmak üzere iki tane Polis Komiserliğinde (Karakol) 18’i Polis Memuru olmak üzere toplam 24 personel görev yapmıştır.
Büyük Millet Meclisi memurlarının ilk defa gösterildiği 1929 yılında çıkan Kanun'dan sonra, teşkilat yapısındaki İnzibat Memurları ismi, Emniyet Komiserliği olarak değiştirilmiştir.
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 28.06.1943 tarihli ve 4448 sayılı kanunla Emniyet Komiserliği değiştirilerek yerine Emniyet Amirliği kurulmuş, 22’si Polis Memuru olmak üzere toplam 28 personel istihdam edilmiştir.
TBMM teşkilatı içindeki Emniyet Amirliği 1972 yılı Bütçe Kanunu'nda Emniyet Müdürlüğü olmuştur.
                TBMM'nin teşkilat yapısı içinde yer alan Polis kuvvetleri 01.01.1984 tarihinden itibaren aylık ve her türlü özlük hakları Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
Anayasanın 95. maddesine, 2919 sayılı Kanunun 16. maddesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine istinaden 22.07.1984 tarihli "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylar Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylar Koruma Müdürlüğü kurulmuştur.
Daha sonra bu Yönetmelik hakkında çıkan 14.07.1993 tarihli "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylar Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylar Koruma Müdürlüğü ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
03.07.2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı olmuştur.
01.12.2011 tarih ve 6253 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu" un 40. maddesinde belirtilen "TBMM'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri TBMM Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet İçişleri Bakanlığınca TBMM Başkanlığına tahsis edilir." hükmü gereğince, TBMM'nin güvenliğini birlikte sağlayan asker ve polisten, askeri birlik ayrılarak güvenlik tamamen polis tarafından sağlanmaya başlamıştır.
 TBMM Koruma Daire Başkanlığı; bir daire başkanı ve iki başkan yardımcısının yönetim ve denetiminde;
a)   İdari Büro Amirliği,
b)   İdari İşler ve Destek Şube Müdürlüğü,
c)  Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü,
ç)  İç Güvenlik Şube Müdürlüğü,
d)  Ana Girişler ve Çevre Koruma Şube Müdürlüğü,
e)  Dış Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü,
f)  Eğitim Şube Müdürlüğü
g)  Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü,
ile şube müdürlüklerine bağlı bürolardan oluşmaktadır.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı, TBMM Sayın Başkanı’nın güvenliğini sağlamak için koruma hizmeti ile birlikte TBMM yerleşkesi ve eklentileri ile Milli Saraylar, Köşk ve Kasırların güvenliğini sağlayan merkezi bir birimdir.
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • PEKAY
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER